Contact US

العلوم المالية والمصرفية

جميع الدورات والكورسات

كيفية اظهار الكورسات

104

دورة CBA

21 يناير، 2018 5ساعات متقدم
104

دورة CFA

19 يناير، 2018 4ساعات متقدم
104

دورة CIA

20 يناير، 2018 4ساعات متقدم
104

دورة CMA

11 فبراير، 2018 22ساعة متقدم
104

دورة CPA

11 فبراير، 2018 21ساعة متقدم
104

دورة إدارة

18 يناير، 2018 7ساعات متقدم
104

دورة إدارة الديون

18 فبراير، 2018 22ساعة متقدم
104

دورة إدارة المخاطر

11 فبراير، 2018 22ساعة متقدم
104
قُيم بـ 3.00 من 5

دورة إدارة عمليات الاستثمار

17 يناير، 2018 5ساعات متقدم
104

دورة إدارة مالية طويلة وقصيرة الأجل

10 فبراير، 2018 20ساعة متقدم
104

دورة ائتمان

18 فبراير، 2018 22ساعة متقدم
104

دورة اعتمادات مستندية

6 فبراير، 2018 22ساعة متقدم
104

دورة البورصة والأسهم

11 فبراير، 2018 20ساعة متقدم
104